Halloween Costume ideas 2015
MPS
03/01/2009 - 04/01/2009“Allah Meninggikan dikalangan kamu pencari ilmu yang beriman dengann beberapa darjat”
(Al– Mujadalah: 28)


Pembinaan Budaya Ilmu yang sepadu dan jitu merupakan pra-syarat awal dan terpenting bagi kejayaan, kekuatan dan kebahagiaan seseorang dan sesuatu bangsa. Hal ini diakui tokoh sejarawan terkemuka, Ibnu Khaldun. Malah, telah berlaku beberapa kali dalam sejarah, bagaimana sesuatu bangsa yang kuat tetapi tak ditunjangi dengan budaya ilmu yang baik, akan memeluk dan menganut nilai dan ciri tamadun lain yang ditaklukinya. Hal ini boleh disimpulkan sebagai prinsip umum sejarah.

Kaum Biadab (Barbarian) yang terdiri daripada suku bangsa Jerman, yang suatu ketika dipimpin oleh Attilia (meninggal 453M), telah mengganas dan menakluk Imperaturia Roma sebelum abad ke-6 M, namun orang Jerman yang tidak berilmu dan bertamadun itu tidak berjaya memusnahkan Imperaturia Roma yang telah tegap berdiri dan merupakan salah satu tamadun tertinggi dalam sejarah manusia. Malah, Kaum Biadab itu yang ditakluki oleh kebudayaan Roma dengan mengikut cara dan kebiasaan hidup Romawi. Begitu juga halnya dengan bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghiz Khan dan Kublai Khan dalam hubungan mereka dengan Tamadun China. Orang Mongol akhirnya telah di’China’kan. Waris mereka, Hulagu Khan dan Tamerlane yang mengganas dan menakluki Negara Islam di India Utara, Iran, dan beberapa bahagian di Timur Tengah juga telah menunjukkan kegagalan mereka dalam arena tamadun. Malah, bangsa Mongol dan Turki yang dahulunya amat biadab dan mengakibatkan banyak kerosakan ketamadunan Islam telah memeluk agama Islam, dan akhirnya melahirkan kekuatan tersendiri dalam sejarah Islam.KONSEP ILMU DALAM ISLAM

Dalam perspektif Barat Moden, terutama kepada yang berpegang teguh dengan kaedah Sains, ilmu merujuk kepada persepsi jelas kepada fakta. Fakta pula merujuk kepada perkara yang boleh ditanggap oleh panca indera zahir. Kewujudan perkara lain di luar keupayaan pancaindara zahir dianggap bukan fakta dan tidak dikira termasuk dalam bidang ilmu. Dalam hal ini, merka menganggap ajaran agama secara mutlak terkeluar daripada ruang lingkup ilmu dan dianggap sebagai kepercayaan dan dugaan semata-mata. Itulah pandanagan mazhab Emperisisme yang didokong oleh tokoh seperti John Locke(meninggal 1776), Herbert Spencer (meninggal 1903) dan lain-lain. Namun, takrifan ilmu dalam Islam amat berbeza dengan yang difahami oleh Barat. Istilah “al-’Ilmu” dalam Islam membawa maksud al-Quran, syariah, sunnah, Islam, iman, ilmu kerohanian (ilmu al-ladunni), hikmah, makrifah,pemikiran, sains dan pendidikan.

Saifuddin al-Amidi (1233m) dalam kitabnya yang terkenal, Abkar al-Afkar telah mengumpul dan menganalisis semua takrif ilmu daripada para sarjana yang terdapat pada zamannya beliau mendapati bahawa takrif yang dikemukakan oleh Fakhruddin arRazi (meninggal 1209M) adalah yang terbaik.takrif ini diketengah dan ditambahbaik oleh prof. Syed Mohd Naquib al-Attas (al-Attas, kini berumur lewat 70-an dan menetap di Selangor), ialah seperti berikut
Merujuk kepada Allah sebagai asal segala ilmu, ia (ilmu) adalah ketibaan ‘makna sesuatu’ ke dalam diri seseorang. Apabila merujuk kepada diri sebagai pentafsir, ilmu adalah ketibaan diri seseorang kepada makna tentang sesuatu.

Takrif ini amat lengkap dan membayangkan peranan Allah sebagai sumber sebenar ilmu, serta diri manusia sebagai makhluk aktif dalam usaha mendapat ilmu. Tentu saja ilmu itu sesuatu yang benar dan hakiki kerana ia datang dari Tuhan..Takrif ini dengan sendirinya bermakna ilmu tidak sama denagan fakta, kemahiran atau maklumat, walau tentunya ia meliputi semua itu. Sebagai analogi, komputer direka untuk menyimpan pelbagai maklumat yang walaupun benar, tapi tak boleh dianggap sebagai berilmu kerana maklumat itu tidak membawa sebarang makna kepada komputer itu.

Mengetahui sesuatu tentunya menimbulkan kefahaman yang kemudiannya melahirkan keyakinan dalam diri. Dalam erti kata lain, ilmu adalah kualiti kerohanian yang tidak dimiliki oleh mesin atau computer. Malah, manusia pun kalau sekadar ada maklumat yang tidak bermakna dianggap oleh Allah seperti dalam Surah al-Jumuah (62):5 “keldai yang membawa lembaran-lembaran kertas”. Walaupun ayat ini merujuk kepada ahlul Kitab yang tidak mengambil manfaat daripada ilmu mereka, namun implikasi ayat ini juga universal.Maka, perlu bagi kita selaku mahasiswa universiti Islam mengorak semula langkah bagi memugar kembali budaya ilmu sesuai dengan faham ilmu dalam Islam. Bermulalah dengan membaca bahan-bahan ilmiah dan jangan dilupa bahan bacaan paling utama yang menjadi cahaya petunjuk bagi yang menghayati dan mengamalkannya; Kitab al-Quran al-Karim, perlu dibaca dan ditadabbur setiap hari.
Moga-moga kita semua berada di bawah lembayung rahmat Ilahi –# Artikel ini merupakan cedukan intisari penting daripada sebuah karya Prof Wan Mohd Nor Wan Daud bertajuk "Penjelasan Budaya Ilmu". Disunting oleh Peminggir Kota dan telah disiarkan dalam Buletin My Ummah; diterbitkan oleh Facilitators Representative Committee (FRC) UIAM24 Mac 2009
11.44 petang
Kg Pinang, Kamunting, Perak

Prof Syed Muhammad Naquib al-Attas


RISALAH UNTUK KAUM MUSLIMIN
ulasan oleh : Mohammad Fazril Bin Mohd Saleh


Tajuk Buku     :  Risalah Untuk Kaum Muslimin
Pengarang    :  Professor Syed Muhammad Naquib al-Attas
Genre             :  Agama dan Falsafah
ISBN              :  983-9379-18-6
Cetakan        :  Institut Antarabangsa Pemikiran Dan Tamadun Islam (ISTAC)
Menanggap kondisi kaum muslimin dewasa ini dalam perspektif yang holistik dan komprehensif bukan suatu perkara mudah. Lebih-lebih lagi, usaha ini menuntut kepada disiplin pengamatan yang tinggi dan pemahaman mendalam tentang weltanschauung; pandangan alam atau tasawwur (worldview) tentang hidup dan kehidupan. Inilah antara keistimewaan pencetus karya ini, Professor Syed Muhammad Naqib al-Attas (al-Attas); tokoh pemikir, seniman akal budi nan gemerlapan. Cetusan-cetusan pemikiran tokoh ini yang pada asalnya merupakan kata lisan, kata-kata nasihat dan pandangannya, dicatat dalam bentuk tulisan ringkas yang kemudiaannya ditaip dan naskah asal yang lengkap akhirnya diterbitkan oleh Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC) pada tahun 2001 untuk tatapan umum setelah hampir 30 tahun berlalu ia dirakamkan (tahun 1973-74).


‘Risalah Untuk Kaum Muslimin’ (Risalah) merupakan sebuah karya berkonsepsi warkah atau risalah (surat); menyelami penderitaan kaum muslimin, bukan derita fizikal, akan tetapi derita jiwa akibat kekeliruaan diri yang berakar daripada penyelewengan dan salah faham tentang Islam dan pandangan hidup. Risalah ini sememangnya penting dan wajar dijadikan santapan akal bagi yang berhajat mengislah diri dan masyarakatnya, bukan sahaja bagi bangsa ini (Melayu Nusantara), bahkan Muslimin sedunia kerana permasalahan yang yang terhurai di dalamnya (Risalah) itu berkenaan masalah kekeliruan mendalam yang sama dideritai oleh kaum muslimin di serata dunia.


Gaya penyampaian dalam bentuk perbandingan antara tamadun Islam dengan Tamadun lain khususnya Barat telah berjaya mengetepikan hegemoni Tamadun Barat yang diagung-agungkan itu daripada tetapan minda (mind setting) pembaca. 74 perenggan yang merangkum perbahasan dan hujah, yang disandarkan kepadanya dalil-dalil akliah (lojik) dan nakliah (al-Quran dan as-Sunnah) yang termuat dalam Risalah ini perlu diteliti dan ditekuni tanpa terlepas pandang walau satu pun ayat kerana kesinambungannya yang merantai. Professor Syed Muhammad Naquib al-Attas (al-Attas) telah berjaya menggarap permasalahan ummat dengan begitu baik serta menyantuni semua aspek kehidupan dan ketamadunan sesuai denagn konsep pandangan alam Islami. Pandangan dan tilikannya bersifat malar hijau; bernas dan tetap releven merentasi zaman.


Menurut al-Attas, tindanan masalah dan kerumitan jiwa orang Islam sekarang adalah sebenarnya akibat tiga aspek yang saling berpautan ; akibat kejatuhan maruah diri dan kedangkalan ilmu dan akhirnya kekurangan iman (rujuk perenggan dua). Islam pada hakikat batinnya tiada tersentuh oleh pencabulan masa dan kekaburan ataupun perubahan seperti yang telah berlaku pada agama dan falsafah yang lain. Akan tetapi pada hakikat zahirnya Islam itu ditayang kepada dunia oleh penganutnya. Al-attas mengumpamakan penganut agama Islam seumpama ‘cermin bidal tamsil’ yang menangkap sinar mentari Islam yang terang benderang itu. Namun cermin yang kusam dan kelam dikabuti debu tetap tak dapat memantulkan sinaran cahaya benderang yang dipancarkan kepadanya. Bagi yang jahil dalam kalangan manusia maka akan terungkaplah dalam persepsi akliah mereka bahawa cahaya benderang (Islam) itulah yang kotor dan kusam, bukannya cermin (segelintir penganut agama Islam). Kekeliruan dan tanggapan palsu ini memang nyata ada dan berjaya mengecutkan hati Muslimin yang lemah dan menggoncang imannya. (Rujuk perenggan 3)


Merujuk kepada perenggan 9-11, al-Attas mula membawa pembaca mengenali sifat-sifat asasi dalam kebudayaan Barat; yang menjadi domain dalam tamadun dunia hari ini. Huraian-huraian dalam perenggan ini merupakan rentetan daripada perenggan 7 yang mengimbas kembali titik mula penyelewengan dalam agama Kristian yang cuba memadamkan cahaya Islam sebelum kemunculan Guru Agung, Nabi Muhammad S.A.W lewat pengetahuan mereka tentang agama yang hak ini (Islam) ini melalui kitab-kitab yang ditanzilkan kepada nabi-nabi mereka. Kebudayaan Barat mengalami era evolusi dan mula memakai doktrin sekular dek kerana banyak memeluk tradisi perbendaharaan turun temurun, kesenian, falsafah, ilmu sains dan teknologi yang mendasari kehidupan mereka. Pemungkiran daripada kepercayaan terhadap agama diperkukuhkan lagi oleh kekecewaan
Dalam pengalaman beragamakan kristian yang tidak berhasil menatijahkan keyakinan melainkan waham (ilusi) dan wasangka. Perihal ini dihuraikan oleh al-Attas dengan pengenalan kepada faham kebangsaan dan humanisme dalam kerangka kebudayaan Barat yang akhirnya mengangkat agama sebagai ‘alat negara’ semata-mata.


Perenggan 12 hingga 20 merujuk kepada aspek pandangan alam yang bersifat paling asas; berkaitan ‘logos’ yang merujuk kepada pengertian faham dalam perspektif agama, ilmu dan keadilan. Dalam kerangka pemahaman Islam, agama ialah Tanzil daripada Tuhan yang hak (Allah) kepada manusia yang dilangsungkan dengan perantaraan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Ini berbeza sekali dengan faham agama yang selain daripadanya di mana mereka menganggap agama sebagai sehimpunan kepercayaan tahyul ataupun satu pihak lagi berpendapat agama sebagai rekaan yang membentuk pendapat dan peraturan yang disusun manusia untuk mengawal kesejahteraan komuniti dan negara.


Perenggan seterusnya (perenggan 21) sehingga perenggan 31 membicarakan aspek-aspek terbitan daripada aspek-aspek asas pandangan alam; kebudayaan dan kedudukan agama, kebebasan, akhlak dan amalan akhlakiah, serta perubahan, pembangunan, dan kemajuaan. Aspek-aspek ini diulas oleh al-Attas dalam kolumni perbandingan antara Islam dan Kebudayaan Barat. Antara buah hasil daripada kebobobrokan kebudayaan barat ialah jurang generasi dan krisis identiti. (rujuk perenggan 32). Keadaan ini berlaku atas sebab ketiadaan nilai-nlai utuh yang dapat menjawab persoalan-persoalan seperti “siapa aku?”, “apa tujuan hidupku?" dan sebagainya. Justeru, generasi muttakhir merasa mereka tak perlu terikat dengan budaya tradisi kerana yang tradisi itupun belum tentu kenal dirinya, lalu mengambil budaya lain; celupan–celupan unsur luaran yang dirasakan sesuai sedang mereka tidak mengetahuinya.


Permasalahan krisis identiti yang berlaku (dalam Tamadun Barat) seperti yang disebutkan dalam perenggan 32 itu dijawab oleh Tamadun Islam melalui penonjolan personaliti dan karektor agung, Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W. Al-Attas memperjelaskan tentang nilai-nilai murni akhlak Islamiyah yang terpancar melalui didikan Rabbani dan rerelevensinya terhadap seluruh lapisan masyarakat; tanpa sebarang dekonstruksi perspektif bagi kedua-dua generasi. Rasulullah S.A.W juga dirujuk sebagai manusia yang menjadi contoh sempurna bagi seluruh kaum Muslimin malah bagi seluruh keturunan Islam dari saat pertama mula menjelma Ummat Islam hingga ke akhir zaman.


Satu aspek penting ketamadunan iaitu, bahasa turut dipolemikkan al-Attas. Dalam hal ini beliau ada menyifatkan Bahasa Arab selaku bahasa universal yang mampu meresap dan merencanakan istilah-istilahnya ke dalam bahasa yang di dampinginya; sebagai contoh Bahasa Melayu, Bahasa Parsi dan juga Bahasa Turki. Bahasa Arab yang juga dirujuk sebagai Bahasa Al-Quran juga mempunyai nilaian yang cukup bermakna dalam istilah-istilah yang digunapakai. Sebagai contoh, istilah ‘alam’ terbentuk daripada perkataan alamat (tanda/ciri-ciri yang memberitahu tentang sifat sesuatu yang dirujuk) yang berakar pada kata ‘ALM, yang juga merupakan kata akar bagi perkataan ilmu. Alam boleh kita tafsirkan sebagai tanda-tanda atau ciri-ciri yang merujuk kepada sesuatu perkara sehingga jelas kepada kita apakah dia perkara yang dirujuk (makna perkara itu). Dan ilmu memang merujuk kepada sesuatu makna sesuatu kerana ilmu adalah perolehan diri akan makna sesuatu. Dengan itu, nampak jelas bahawa ada kesinambungan antara maksud alam dan ilmu yang berakar daripada perkataan yang sama (‘ALM) yang membawa pengertian tanda-tanda yang memberi makna kepada sesuatu yang dirujuk. Secara keseluruhannya, signifikasi istilah alam ini merujuk kepada tanda-tanda kewujudan dan kekuasaan Tuhan dan untuk memperoleh hakikat ketuhanan, perlu melalui jalan ilmu.


Berbincang soal bahasa pastinya akan bersangkutan kesusasteraan dan kesenian (rujuk perenggan 40-49). Pasti sahaja perbahasan bahasa ini terserlah perinya dalam Peradaban Islam. Menurut al-Attas, secara zahirnya, mungkin dapat kita menerima adanya faham-faham dalam Islam yang seakan-akan sama dengan yang terdapat dalam Kebudayaan Barat mengenai falsafah perihal rasa-seni terhadap keindahan dan kecantikan, mengenai kesusasteraan dan keseniaan (rujuk perenggan 40), namun yang ditolak dalam hal ini ialah beberapa faham asasi yang berkaitan dengan tujuan dan peranan kesusasteraan. Yang jelas bertentangan dengan Islam ialah faham perubahan dasar (rujuk perenggan 36 dan 45).


Dalam perenggan 46, al-Attas membawa pembaca memperjelas persepsi terhadap ‘adab’. Al-Attas menyatakan bahawasanya adab itu terbahagi kepada dua aspek; pengenalan dan pengakuan. Pengenalan bermaksud memberi takrifan kepada ‘sesuatu’ berdasarkan haknya manakala pengakuan bermaksud meletakkan ‘sesuatu’ itu sesuai dengan pengenalannya. Secara mudahnya, pengenalan itu ilmu dan pengakuan itu amal. Bak kata pepatah Arab dan Melayu, ilmu tanpa amal ibarat pokok tak berbuah. Sekiranya tercabut salah satu daripada dua aspek tadi, maka tidak akan muncul apa yang dikatakan sebagai adab itu. Selain itu, penting untuk kita fahami bahawa adab tidak terbatas kepada sesama manusia sahaja, malah dengan haiwan, tumbuhan, alam, harta benda; semua jenis makhluk (ciptaan) dan yang paling utama dengan al-Khaliq (pencipta). Justeru, golongan beradab tidak akan sewenangnya mencabuli dan menindas hak orang lain, mengeksploitasi hasil bumi secara rakus kerana tamakkan wang, dan melanggar perintah Tuhan dalam hal ibadah mahupun muammalah.


Faktor-faktor dalaman yang mengakibatkan kegentingan bagi Kaum Muslimin mula dibicarakan secara tertumpu dan panjang lebar dalam perenggan 50 hingga 69. Al-Attas merumuskan sebab-sebab yang menimbulkan masalah kegentingan yang mengharungi Kaum Muslimin ada tiga perkara mengikut gilirannya masing-masing iaitu yamg pertama, kekeliruan dan kesilapan mengenai faham ilmu yang mengakibatkan keruntuhan adab dalam kalangan Kaum Muslimin. Kekeliruan faham ilmu dan keruntuhan adab akhirnya menjelmakan kewibawaan dan ini merujuk kepada para pemimpin yang tidak layak memikul tanggungjawab pimpinan yang sah dan tidak mencapai taraf kepimpinan yang dikehendaki dalam Islam. Pemimpin lemah inilah yang mengekalkan terjadinya kekeliruan ilmu dan keruntuhan adab sekaligus menjamin produktiviti kepimpinan sepertinya. Turut disentuh oleh beliau ialah mengenai golongan modernis atau pembaharu Islam yang berniat untuk memurnikan semula ajaran Islam daripada unsur-unsur luaran yang menyerang, namun tanpa disedari, disebabkan ketidak kukuhan ilmu, menyebabkan mereka terhimbau dengan unsur yang mereka serang. Perbalahan yang ditimbulkan oleh golongan ini menayangkan kelemahan mereka dalam pelbagai aspek, songsang dengan dakwaan sebagai ‘pembaharu agama’; hakikatnya mereka sangat jauh ketinggalan daripada golongan pemikir dan ilmuan agung, para mujtahidin yang ketinggian ilmu mereka tak dapat ditandingi, apatah lagi oleh golongan muttakhir yang mendakwa diri mereka sebagai golongan ‘tajdid’ (pembaharu).


Dalam perenggan-perenggan penghujung Risalah ini (perenggan 70-74), al-Attas cuba menyedarkan Kaum Muslimin tentang faham akal dan peranannya serta gabungjalinan antara keupayaan akal dengan penghayatan naqal (wahyu). Juga, turut disentuh tentang sekularisme dan sekularisasi (proses pensekularan). Al-Attas menganggap akal bukanlah suatu fakulti yang boleh diremeh-temehkan dan bukan juga satu fakulti yang boleh diagung-agungkan sehingga melampaui had upayanya. Seyogianya, akal dilihat sebagai suatu anugerah Tuhan nan Maha Bijaksana yang memberi keupayaan yang hebat namun terhad supaya manusia sedar akan kelemahan dan kekerdilannya di hadapan Yang Maha Perkasa lagi Bijaksana. Dalam Peradaban Barat, akal dilihat sebagai sebuah entiti yang bersifat ratio (rasional) yang akhirnya menyuburkan sekularisasi. Ini berbeza dengan Peradaban Islam yang meletakkan akal sebagai entiti integretasi bersifat ratio dan intellectus, yang mana akal ini; ratio dalam hal-hal jasmaniah dan intellectus dalam hal-hal rohaniah.


Kesimpulannya, ‘Risalah Untuk Kaum Muslimin’ sememangnya sebuah karya yang cukup releven dengan keadaan Kaum Muslimin hari ini dan akan datang. Ia sepatutnya ditatapi oleh setiap Muslim dan idea-ideanya perlu diperluas dan diperkembangkan lagi bagi memulihkan pandangan alam Ummat Islam yang telah sekian lama terhimpit.
Maklumat Pengulas :-
Nama : Mohammad Fazril Bin Mohd Saleh
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Alamat e-mel : fazrilsaleh@yahoo.com

ulasan buku sempena Hari Perpustakaan UIAM

24 Mac 2009 (Ahad)
11.50 petang
Kg Pinang, Kamunting, Perak


“semoga kedamaian dikurniakan kepada kalian, wahai para penduduk kampung Muslimin, sesungguhnya kami Insya Allah akan menyusul selepas ini bersama kalian”
“semoga Allah merahmati saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu menuju Perkampungan Barzakh & juga yang menyusul kemudian”


Suasana malam itu, aku rasakan kian hiba. Tatkala mengenang detik-detik separuh dekad hidup bersama membuat hati ini bertambah pilu.


“abang, selamat tinggal bang… abang duduk elok-elok kat sini. Nanti abah datang pulak…”

“anak aku mati di laut… anak aku mati di laut.. abah redha bang… abah redha.. allahu akbar”


Rintihan seorang bapa yang kehilangan anak sulungnya langsung merobek kepiluan di hati. Tak tertahan lagi linangan di takuk bawah mata ini.

Perginya almarhum tiada yang dapat menggantikannya, kerna dia tetap tidak sama dengan insan lain dan insan lain, pasti tak akan sama dengan dia.

Kadangkala sukar untuk aku menerima kenyataan, namun semuanya sudah tersurat sedari azali. Mana mungkin mampu bagi aku, insan yang fakir daya ini menduga apa yang bakal berlaku. Semuanya secara tiba-tiba.

Azamir yang aku kenal memang seorang budak yang baik. Ramai kawan-kawannya. Kepetahan dan keramahannya seringkali mencuit hatiku. Aahhh.. sukar sekali nak digambarkan, betapa teruntunnya jiwa ini.


Moga Allah berkati roh almarhum & mengampuni segala dosa-dosanya.
Ya Allah Ya ArhamarRahimin..

Al-Fatihah.24 Mac 2009 (Ahad)
11.50 petang
Kg Pinang, Kamunting, Perak

BESUT: Mayat pelajar Universiti Teknologi Petronas (UTP) Tronoh, Perak, yang hilang semalam ketika mandi bersama rakan-rakannya di laut berdekatan Tanjung Demong dekat sini ditemui oleh sekumpulan nelayan yang sedang memukat udang pagi ini.

Mayat Mohamad Azamir Mohktar, 20, berasal dari Taman Permai Jaya Selama, Perak dijumpai jam 10.30 pagi tadi tersangkut pada pukat nelayan kira-kira 10 meter dari tempat pelajar itu dilaporkan hilang.

Timbalan Ketua Polis Daerah, DSP Roslan Hasan berkata, mayat mangsa dibawa ke Hospital Daerah Besut untuk bedah siasat sebelum dituntut oleh keluarganya untuk dibawa balik ke kampungnya untuk dikebumikan.

Katanya, allahyarham Mohamad Azamir tiba di Besut jam 4.30 petang semalam bersama rakan-rakan dan pensyarah universiti itu dengan tiga buah bas untuk menjalani latihan dan kajian berkaitan batu-batan di Bukit Keluang di sini. - Bernama


http://www.hmetro.com.my/Current_News/myMetro/Monday/Mutakhir/20090323145641/Article24 Mac 2009 (Ahad)
11.50 petang
Kg Pinang, Kamunting, Perak
Innalillahi wa inna iaihi raji`un


Kepada Saudara/Sahabat kami,

Saudara Mohamad Azamir Bin Mohktar

Pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Petronas

Bekas pelajar Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah, Taiping
Pemergian almarhum ke Rahmatullah

Semoga Allah mencucuri Rahmat ke atas roh almarhum


Al-Fatihah.24 Mac 2009 (Ahad)
11.50 petang
Kg Pinang, Kamunting, Perak

Ada orang menyangka mati itu senang
Apabila mati kita ditanam kemudian jadi tanah habis cerita
Yang susah hanya di dunia, apabila mati selesailah masalah
Orang ini tak pernah belajar,dia anggap mati itu mudah
Padahal kalau tidak ada iman, syariat diabaikan mati sangat menyakitkan
Dia akan menempuh 4 babak yang sangat menakutkan

Kesakitan mati macam pukulan tiga ratus pedang yang tajam
Di dalam kubur pula dipukul dan dibelasah oleh Mungkar Nakir sangat sakitnya
Makin lama Kiamat lamalah masa menerima azab kubur
Dia diazab tidak ada ringan-ringan
Dipukul dipalu oleh malaikat amat ganasnya
Terpekik terlolong tidak ada siapa yang menolongnya

Di padang Mahsyar diabaikan beratus-ratus tahun
Di dalam keadaan tidak berpakaian
matahari di atas ubun amat panas
Terlontar terbiar macam cacing kepanasan
tiada siapa yang menolongnya
Masing-masing tidak mempeduli, masing-masing jaga diri.

Akhir sekali meniti Sirotul Mustaqim,
kemudian berguguranlah ke dalam api
Di dalam Neraka yang panas dirantai dipukul dibelenggu
makan buah zaqum yang panas
Dengan bau busuknya kalau terbau oleh makhluk dunia semuanya mati
Di dalam Neraka kekal abadi tidak diukur oleh masa lagi

Marilah kita insaf dengan cerita ini
marilah kita menyiapkan diri
Agar kita selamat dengan penderitaan yang diceritakan tadi24 Mac 2009 (Ahad)
12.16 petang
Kg Pinang, Kamunting, Perak

Suatu teori yang sudah beberapa kali dilontarkan oleh pemimpin besar-besar UMNO ialah teori bahasa dan kemajuan bangsa yang nampaknya begitu mudah disokong bulat-bulat oleh ahli-ahli UMNO dan sebahagian oleh orang UMNO. Bagi ahli-ahli UMNO teori apa pun daripada pemimpin besar-besarnya semuanya teori besar-besar belaka.

Teori bahasa dan kemajuan bangsa pemimpin besar-besar UMNO dianggap oleh ahli-ahli UMNO sebagai lebih hebat daripada teori sesiapa pun di bawah dan di atas angin, di empat penjuru alam ini. Sebutlah sahaja kepadanya para sarjana bahasa dari negara maju (Barat) hidup atau mati seperti Wittgenstein, Wolf, Sapir, Chomsky, Husserl atau Derrida, apatah lagi sarjana bahasa dari bangsanya sendiri yang sudah meninggal seperti Za’aba, Sutan Takdir dan apatah lagi seseorang sarjana di Alam Melayu ini yang masih hidup, tetapi hebat lagi teori daripada pemimpin besar-besar UMNO itu.

Satu daripada teori bahasa pemimpin besar UMNO ialah yang menjadi slogan “maju bangsa majulah bahasa”, “maju negara majulah bahasa”, “negara maju bahasa pun maju” dan sebagainya. Tiada suara dalam UMNO yang menyanggah slogan-slogan ini. Walaupun memang ada bisikan hati kecil yang sangsi dengan slogan-slogan ini tetapi jiwa hambanya sering membisik “pemimpin kita tahu segala-galanya. Takkanlah dia nak merosakkan bangsanya sendiri”. Habis cerita!

Negara-negara maju (Barat) sering menjadi bahan momokan pemimpin besar UMNO seperti sebagai negara yang tidak bermoral, negara yang dengki dengan kemajuan Negara Membangun atau Negara Ketiga, negara yang tidak harus menjadi model kemajuan atau pembangunan kita. Tetapi tiadalah keinsafan para pemimpin bawahan UMNO itu yang menyedari atau ingin disedari hakikatnya bahawa segala dasar tajaan pemimpin besar-besarnya itu berasaskan kepada impian menjadi negara maju yang bukan dalam acuan sendiri, tetapi acuan negara yang sudah maju itu juga!

Para ahli UMNO dan sebahagian orang UMNO itu nampaknya tidak dapat/mahu disedari dengan sejarah tamadun-tamadun bangsa yang lampau yang sebenar, hakikat sejarah tamadun negara maju sekarang dan hukum-hakam tamadun daripada ilmu aqli atau naqli. Entahlah mereka sedar dan insaf atau tidaknya betapa di sana ada ilmu naqli yang menegaskan hukum hubungan bahasa dengan tamadun sendiri, “Tidaklah Aku menurunkan seorang rasul pun melainkan daripada kalangan kamu sendiri supaya memudahkan kamu memahami hikmahKu” (terjemahan sebahagian daripada Ayat dalam Surah Ibrahim). Tidak juga dihiraukan betapa tamadun-tamadun besar yang lepas setiap satunya membina tamadunnya menerusi bahasa mereka sendiri, walaupun mereka dicengkam oleh bahasa-bahasa ilmu yang lain pada masa mereka membina tamadunnya sendiri itu.

Tamadun Islam dibina menerusi bahasa Arab walaupun semua ilmu aqli bertaraf dunia pada masa itu bukan dalam bahasa Arab. Entahlah mereka tahu dan sedar atau tidaknya bahawa tamadun negara-negara maju di Eropah itu pada mulanya dibina menerusi bahasa Latin/Rumi (bahasa sebuah negara maju sekarang iaitu Itali(a) dan menjadi bahasa rasmi sebuah agama samawi yang kini menjadi sebuah mazhab agama Kristian Eropah, Kristian Katholik) walaupun semua ilmu aqli bertaraf dunia pada masa itu ialah bahasa Arab, malah Arab menjadi penjajahnya. Langkah setiap semua negara Eropah itu memakai bahasa Latin/Rumi dalam pembangunannya ini telah berjaya meningkatkan kemajuan dan tamadun bangsa peribumi berbahasa Latin/Rumi itu iaitu Itali(a) sahaja. Yang lainnya mengekorinya sahaja.

Menyedari hakikat peranan positif bahasa masing-masing, maka negara-negara di Eropah yang lain pun berusaha membangunkan negara-bangsanya menerusi bahasa nasional masing-masing dan hampir semuanya berjaya menjadi negara maju sekarang. Tidak ada negara Barat ini pada bila-bila masa dalam sejarah pembangunannya yang menjalan dasar pendidikan yang mengutamakan bahasa S & T semasa (bukan bahasa nasionalnya).

Negara-negara Barat ini tidak pernah, dalam sejarah pembangunannya, mewujudkan sistem pendidikan di dalam aliran bahasa bukan bahasa nasionalnya di peringkat sekolah hingga ke peringkat universiti. Kita pernah berbangga dengan “Dasar Pandang Ke Timur” (iaitu Jepun, sebagai contoh sebuah negara maju bukan Eropah) tetapi ahli dan orang UMNO tidak pernah mahu mengambil iktibar daripada cara kehidupan bangsa Jepun dengan bahasanya dan kedudukan bahasa Jepun dalam sistem pendidikannya dan pembangunannya. Kita hanya digula-gula dan dilambung khayal dengan kekayaannya segi ekonomi, perdagangan, kadang-kadang segi teknologinya dan jarang sekali segi sainsnya. Berlainan pula apabila imbauan demi imbauan pemimpin besar-besar UMNO supaya kita maju seperti negara-negara Barat. Kita digambarkan negara-negara maju di Barat itu mencapai taraf kemajuan seperti yang kita idami itu semuanya kerana berbahasa Inggeris sahaja, sedangkan hakikatnya hanya Inggeris sahaja yang demikian.

Malah mereka berulang kali jugalah mencelarukan orientasi rakyat tentang bahasa dengan membuat pernyataan-pernyataan yang sengaja bertujuan mengelirukan sehingga mengimplikasikan seolah-olah semua negara maju sekarang ini menyedari kesilapannya kerana tidak menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pembangunannya, bahasa pendidikan anak bangsanya. Dasar pembanguan negara menerusi budaya berbahasa Inggeris disifati dan dipercayai sebagai dasar yang memungkinkan berlakunya lompatan kanggaru untuk menyaingi negara-negara lain yang sedang atau sudah maju. Pendeknya sudah hampir 20 tahun para pemimpin besar-besar UMNO mengajar rakyat jelatanya supaya mempercayai beberapa dongengan bagi tujuan menjayakan hasratnya untuk mengInggeriskan Malaysia ini kerana semata-mata kepercayaan karut mereka kepada kebenarannya akan dongengan itu. Setengah daripada dongengan ini memanglah karyanya sendiri dan yang lainnya karya ahli falsafah bahasa dan bestari di negara maju itu.

Berikut ialah siri dongengan itu yang diperturunkan di sini yang tidak semestinya mengikut tertib kepentingan, kehebatan atau keseronokan jalan ceritanya:


Dongengan Pertama: Bahasa Inggeris ialah bahasa sains dan teknologi (S&T).


Dongengan ini memang mudah sangat diterima sebagai kebenaran oleh rakyat jelata yang pernah dijajah oleh bangsa berbahasa Inggeris seperti negara Malaysia. Malah semua negara membangun atau Negara Ketiga memang rata-rata para pemimpin dan rakyatnya benar-benar percaya kepada dongengan sebegini, cuma bahasa Inggeris digantikan dengan satu daripada bahasa negara maju yang pernah menjadi penjajahnya sahaja.

Hakikat sebenarnya setiap bahasa nasional negara maju kini adalah bahasa S & T yang lebih awal daripada bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris menjadi satu daripada bahasa S & T hanya mulai kurun ke-18M sahaja, iaitu yang lebih lewat daripada bahasa negara maju lain seperti Perancis, Jerman, dan Itali(a) (Latin/Rumi). Ternyata pembangunan menerusi bahasa nasional negara maju itulah (dahulunya tidak maju) yang menjadi faktor penting menyebabkan negara tersebut maju. Hakikatnya belum ada sebuah negara Ketiga yang mencapai kemerdekaannya dan membangun negaranya menerusi bahasa penjajahnya atau bahasa asing dan berjaya mengubah statusnya menjadi negara maju terutamanya yang maju dalam S & T-nya sendiri.

Bahasa Melayu pun semakin menjadi bahasa sains kerana dasar pendidikan kita selama ini memang seperti dasar pendidikan di negara-negara maju itu. Cuma mungkin sekali para pemimpin besar-besar UMNO tidak mengetahuinya dan tidak mahu mengetahuinya kerana sebok dengan agenda kekayaan wang-ringgit masa terdekat. Bahasa Melayu semakin hampir menjadi bahasa sains kerana kini sudah ada ribuan tesis Sarjana Sains dan Doktor Falsafah dalam bahasa Melayu serta ratusan perkataan Melayu yang terangkat atau diangkat menjadi istilah sains asli (bukan terjemahan) yang perlu diketahui oleh para pelajar sains berkenaan seluruh dunia. Matan daripada tesis-tesis dalam bahasa Melayu itu hampir semuanya sudah disebar ke seluruh dunia menerusi tulisan dalam jurnal dan pembentangan makalah di seminar dan sebagainya sehingga tesis-tesis dalam bahasa Melayu itu tentunya terpaksa dirujuk oleh para penyelidik atau pelajar yang ingin mengetahui ilmu berkenaan lebih terperinci lagi.

Kita juga telah melahir ratusan sarjana yang karya dan reka cipta sains atau teknologinya bertaraf dunia sedangkan pendidikannya dahulu dalam aliran Melayu. Kejayaan dan pencapaian ini bukan hanya terdiri daripada satu kaum sahaja. Pernahkan kita dengar cerita sebegini 30 tahun atau lebih dahulu semasa sistem pendidikan kita beraliran Inggeris?

Dongengan bahasa Inggeris sebagai bahasa S &T nampaknya semakin kukuh terpahat dalam minda para pemimpin besar-besar UMNO yang terserkap itu kerana teknologi maklumat dan isinya dan perisiannya yang begitu ketara dalam bahasa Inggeris. Lantas, dalam kecitaannya terhadap bahasa Inggeris, dalam keinginannya dan keseronokannya untuk menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa bekerja hariannya (yang bertentangan dengan yang berlaku di negara-negara maju), mereka mencipta cerita dongeng pertama ini.

Sedangkan dasar bahasa di negara-negara maju itu tidak berubah. Tiada dasar pengInggerisan sekolah di negara-negara maju itu seperti semua sekolah dijadikan sekolah aliran Inggeris atau mengajar S & T dalam bahasa Inggeris sahaja. Memang “Malaysia boleh”! Dalam hal ini UMNO ditonjolkan oleh media massa UMNO sebagai benteng dan penyelamat bangsa/bahasa Melayu dengan menolak sekolah aliran Inggeris yang digembar-gemburkan. Entahkan orang UMNO sedar atau tidak akan hakikat sebenarnya bahawa penolakan itu tidak relevan kerana sekolah kita menjadi sekolah aliran Inggeris sebaik sahaja Matematik dan Sains diajar dalam bahasa Inggeris.

Kenapa tidaknya! Dengan ini hanya bahasa Melayu sahaja yang tidak dalam bahasa Inggeris kerana mata pelajaran sekolah rendah hanya Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Bahasa Melayu (dan Kefahaman Bahasa Melayu)!

Satu hal yang mungkin para pemimpin UMNO tidak sedar kesilapannya, atau pejam mata sahaja, dengan mengatakan bahasa Inggeris sebagai bahasa S & T (peringkat sekolah) ialah betapa S & T peringkat sekolah asalnya bukan dalam bahasa Inggeris tetapi bahasa Arab. Kenapa tidak diajar dalam bahasa Arab?

Suatu perkara lagi yang mungkin sekali tidak disedari oleh para pemimpin besar-besar UMNO yang nampaknya beriya-iya mentakhtakan bahasa Inggeris dan meminggirkan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan S & T di Malaysia ini ialah betapa bahasa komputer bukannya bahasa Inggeris, walaupun dipengaruhi oleh bahasa Inggeris. Sebab itulah orang Inggeris sekalipun tidak banyak yang faham bahasa komputer. Bapa bahasa komputer bukannya orang Inggeris atau orang yang berpendidikan aliran Inggeris! Kini pun pakar bahasa komputer dalam dunia ini bukannya orang berbahasa Inggeris sahaja!

Yang lebih penting dalam S & T ialah daya pengaryaan dalam S & T. Daya pengaryaan atau penciptaan seseorang terbukti saban tahun, malah saban bulan, bukan dari kalangan orang yang berbahasa Inggeris sahaja, malah pencipta dari mereka yang berbahasa Inggeris bukannya lebih hebat pun! Lihat sahaja ciptaan dari Jerman, Perancis, Itali(a) dan Jepun. Bahasa-bahasa negara maju bukan bahasa Inggeris ternyata sering tidak kurang berdaya pengaryaannya sebagaimana yang sering dibuktikan oleh negara-negara maju bukan berbahasa Inggeris itu.

Bahasa Melayu memang telah menunjukkan potensinya yang besar menjadi bahasa pencetus daya pengaryaan yang bitara (unik). Kenapalah UMNO beria-ia mahu meminggirkannya malah mematikannya pula? Bukankah ini suatu pengkhianatan?!

Dalam dogengan di atas telah dibicarakan dongengan pertama tentang persepsi masyarakat kita terhadap bahasa, terutamanya para pemimpin besar-besar UMNO, iaitu kononnya bahasa Inggeris ialah bahasa S & T. Dongengan bahasa berikutnya mungkin lebih popular dan mengakar di kalangan masyarakat kita terutamanya disebabkan oleh sikap para pemimpin kita terhadapnya.

Dongengan kedua: Peranan bahasa nasional dalam sesebuah negara-bangsa hanyalah mungkin sebagai identiti bangsa sahaja, dan barangkali sebagai penyepaduan rakyat jelata yang berbilang kaum seperti di Malaysia itu.


Bahasa nasional tiada kena-mengena dengan pembangunan S &T. Bahagaian pertama dongengan ini ialah kerana perkataan “MUNGKIN” dan “BARANGKALI” itu. Sebenarnya ketiadaan dua perkataan ini sudah pun hampir diterima umum di Malaysia kerana itulah yang lumrah, dan memang wajar, diperkatakan sejak Malaysia “merdeka”, iaitu perpaduan dan identiti bangsa menerusi bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Tetapi oleh sebab beberapa kenyataan dan dasar negara kita tentang bahasa pun semakin longgar, dan peristiwa huru-hara berlaku di negara jiran, serta ditambah pula dengan bahagian kedua dongengan ini semakin mencengkam jiwa rakyat, maka dongengan bahagian pertama pun semakin goyang sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Pendirian sewel dan menyeleweng para pemimpin kita seperti “Apalah gunanya kita taasub dengan bahasa kita sedangkan S & T dalam bahasa lain dan kita merempat miskin”, “tidak mampu kita memindah semua S & T itu ke dalam bahasa kita”, dan sebagainya telah pun semakin melunturkan kepercayaan rakyat kepada peranan bahasa nasional sebagai identiti bangsa dan penyatuan bangsa itu.

Tetapi bukankah negara maju S & T itu memang taasub dengan bahasanyanya, jika taasub itu bermaksud sentiasa mahu menggunakan bahasanya sendiri? Bukankah tiada negara yang merempat miskin yang dasar pendidikannya beraliran bahasanya sendiri? Bukankah negara yang tidak menggunakan bahasa nasional sendirilah (dalam dasar pembangunannya) yang miskin? Negara maju yang manakah yang tidak berindustri penterjemahan? Negara maju yang manakah yang hendak memindah semua S & T dalam bahasa sendiri? Kenapa kita tidak mahu mengikuti ciri-ciri negara maju ini?

Tukang palu kertuk dan gong pemimpin yang berpendapat bahasa bukan nasional lebih berkesan menjadi bahasa penyatu di Malaysia kerana kononnya terbukti pada zaman sebelum pendidikan dalam aliran bahasa nasional di Malaysia wujud, memang nampaknya semakin banyak dan lantang!

Huru-hara yang berlaku di Indonesia, sebuah negara yang terkenal dengan pegangan dasar bahasa nasionalnya yang serumpun dengan bahasa rasmi negara Malaysia, dijadikan contoh yang ampuh dan menggembirakan golongan ini tentang betapa bahasa nasional tidak menjamin perpaduan! Harapan mereka ialah dengan contoh ini mudahlah Malaysia mempertahankan gaya pemerintahan yang liberal tentang bahasa, dan mempertahankan penghayatan bahasa Inggeris yang luar biasa di sektor swasta sehingga ke tahap yang menghina atau memelaratkan bahasa Melayu, malah mewajarkan pula penukaran dasar bahasa kebangsaannya di sektor pendidikan sekalipun kepada dasar bahasa Inggeris seperti yang begitu ghairah dilakukannya sekarang. Sekaligus mereka menonjolkan betapa lebih baiknya kita membina identiti kita dan bersatu padu dalam bahasa Inggeris sahaja.

Tentang dongengan sesuatu bahasa nasional tiada kena mengena dengan pembangunan S &T sesuatu bangsa memang tidak akan diinsafi oleh sesiapa sahaja yang tidak menyedari atau tidak mahu mengetahui dan mengambil pengajaran daripada asal-usul sesuatu “penemuan baru S & T” sepanjang zaman dan bagaimana negara atas angin sekarang menjadi maju serentak dengan bahasa nasional masing-masing. Ini telah dibicarakan dalam dongengan pertama.

Ringkasnya, bahasa nasional negara-negara yang maju sekarang itulah yang menjadikan negara itu maju S & T, bukannya negara itu maju S & T dalam bahasa lain dahulu kemudiannya baru bahasa nasionalnya menjadi maju. Kemajuannya berlaku serentak. Cara inilah yang sedang kita lalui sebelum 2003 ini.


Dongengan ketiga: Kejayaan pembudayaan S &T (sains & teknologi) bergantung kepada kejayaan penguasaan bahasa Inggeris.

Lagi sekali, dongengan ini menjadi cerita benar kepada sesiapa sahaja yang cetek dan tidak mahu tahu tentang sejarah kecendekiawanan bahasa-bahasa ilmu negara maju, khususnya sejarah bahasa dan S & T Inggeris itu. Pembudayaan S & T bermakna penyebar-luasan S &T, pemesraan S & T , penyerasian S & T dengan kebudayaan dan pandangan alam sesuatu bangsa yang ingin memiliki S & T, dan akhirnya pemilikan sendiri S & T.

Jika demikian maknanya pembudayaan, di mana mantik/lojiknya pandangan dalam dongengan di atas? Kejahilan yang amat tentang kejayaan pendidikan S &T dalam bahasa nasional negara maju, dan di Malaysia sendiri juga sejak dasar pendidikan beraliran bahasa nasional dalam masa 30 tahun ini, menyebabkan dongengan ini kukuh bertakhta. Sudah ratusan ribu anak bangsa Malaysia (Melayu dan bukan Melayu) keluaran universiti aliran bahasa nasional yang mampu memajukan negara selama ini, dan di UKM, universiti di Malaysia yang menjadi perintis pendidikan dalam aliran bahasa nasional Malaysia, telah melahirkan hampir ribuan tesis sarjana dan doktor falsafahnya dalam S & T dalam bahasa nasionalnya dan sekaligus telah mengantarabangsakan bahasa nasional Malaysia kerana sarjana dunia akan merujuk tesis itu apabila mereka berminat untuk mengetahui perincian penemuan-penemuan S & T daripada sarjana berkenaan yang telah menghebahkan matannya itu dalam persidangan dan makalah di antara bangsa.

Yang sepatutnya lebih mengagumkan lagi ialah betapa sudah ratusan perkataan dalam bahasa nasional Malaysia dan nama-nama orang dan tempat di Malaysia kini sudah muncul sebagai istilah-istilah sains yang asli antarabangsa (bukan terjemahan) kerana sarjana-sarjana Malaysia (yang menghayati bahasa nasionalnya) menciptanya buat pertama kalinya menerusi keperluan ilmu yang diterokainya.

Dengan ini juga sudah tentu memudahkan lagi pembudayaan sains di Malaysia dan Alam Melayu ini amnya. Sekaligus semua ini menyangkal dongengan yang dibicarakan di sini, malah jika para pemimpin UMNO bersabar, bahasa Malayu memang akan dapat menjadi satu daripada bahasa ilmu dunia. Tetapi kini mereka mahu/telah membunuhnya di tengah jalan dan waktu suklapaksa ketika malam bulan purnama! Bukan zalimkah ini?


Dongengan keempat: Bahasa nasional negara membangun bukan faktor genting dalam pembudayaan S &T.

Dongengan ini masuk dalam hati perut pemimpin dan elitis negara membangun khususnya Malaysia sebagai benar kerana mindanya yang terserkap dalam buluh-nibong-rotan Inggeris sahaja. Mungkin sekali mereka ini juga tidak berpeluang untuk memahami makna pembudayaan S&T yang sebenar yang ada hubungan dengan pencernaan S &T dalam sistem pemikirannya yang serasi dengan kosmologi dan pandangan alam bangsanya, khususnya anak bangsa Malaysia yang komponen utamanya ialah menerusi bahasa nasionalnya.

Inilah inti pati daripada “bahasa jiwa bangsa” yang malangnya sengaja disanggah oleh para pemimpin UMNO dengan mantik songsangnya seperti “bangsa jiwa bahasa”. Tidaklah mereka insafi betapanya retorik para pemimpin Malaysia untuk menjadikan Malaysia ini maju dalam acuannya sendiri akan kekal menjadi angan-angan sahaja jika dongengan ini bertapak kuat menjadi kenyataan dasar negara. Malah tiada negara maju dahulu, kini dan selamanya yang dibangunkan menerusi bukan bahasa nasionalnya.

Lihatlah ke Timur dan ke Barat; Utara atau Selatan. Bahasa nasional negara memang faktor genting dalam pembudayaan S &T. Memang sudah terbukti tiadanya pembudayaan S & T berlaku di sesebuah negara itu jika, antara lainnya, bahasa nasionalnya tidak dijadikan bahasa pembangunan dalam sektor yang penting seperti pendidikan.


Dongengan kelima: Bahasa nasional negara membangun menjadi faktor pembantut penguasaan sains & teknologi (S &T).

Ini hanya prasangka buruk, buta mata hati atau tulinya para pemimpin dan elitis negara membangun sahaja dengan melupakan hakikat kejayaan yang luar biasa Malaysia dalam masa sekitar 30 tahun dengan dasar bahasa nasional yang tegas dalam pendidikannya. Malangnya dongengan inilah yang digunakan bagi menentukan dasar bahasa di sektor-sektor yang lain yang berpengaruh seperti sektor swasta, termasuk sektor pendidikan swasta di Malaysia sepanjang masa tetapi terutamanya pada akhir-akhir ini, sehingga prasangka ini nampaknya semakin mudah menjadi pegangan orang.

Namun, kejayaan negara-negara maju memang tetap mendongengkan pernyataan di atas sepanjang zaman. Negara maju yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pembangunannya hanyalah negara maju Anglo-Saxon (U.Kingdom, Ireland, Amerika Syarikat, Australia dan New Zealand). Negara maju yang lain semuanya membangun dengan bahasa nasional masing-masing, walaupun negara tersebut memang mengakui juga keantarabangsaan bahasa Inggeris.


Dongengan keenam: Bahasa nasional negara membangun bergantung pada nasib S &T bangsa berkenaan, atau sedap cakapnya “maju bangsa majulah bahasa”.

Ini pepatah orang-orang yang berkuasa dan bersedap-sedap cakap para pemimpin negara membangun. Jika bahasa asing (Inggeris itu umpamanya) yang digunakan sepanjang masa dalam pendidikan, dalam urusan penting yang lain atau kehidupan bekerjanya, bagaimanakah bahasa nasional itu boleh tiba-tiba turut berkembang?

Tidakkah mahu dilihatnya betapa kuatnya dongengan ini menerusi telatah anak bangsanya yang “dianggap berjaya (maju)” dalam bahasa dan budaya Inggeris itu sahaja?

Bukankah orang-orang ini rata-rata berasa kekok, jengkel dan kadang kala menghina bahasanya sendiri dengan pelbagai gaya kerana mereka tidak pernah menggunakan bahasanya kecuali semasa bercakap di pasar-pasar lambak, dengan buruh kasar, drebar atau jaga (pegawai keselamatan) sahaja!

Lagi pun di manakah adanya contoh bangsa yang maju (S & T, malah ekonomi pun) dalam bahasa lain dahulu kemudian bahasanya menjadi maju (bahasa S & T)?


Dongengan ketujuh: Peranan bahasa di semua peringkat S &T adalah sama sahaja tidak seperti bidang sastera.

Dongengan ini mudah diterima umum kerana pengguna rendah S & T seperti di negara membangun seperti Malaysia tidak sampai kepada tahap komunikasi makna dan maksud, serta bahasa sebagai rakaman fakta dan pengantar teori yang akan lebih menampakkan lagi keserasian tidaknya dengan budaya dan sistem nilai sesuatu bangsa penggunanya. Dongengan ini didendangkan untuk memudahkah pelaksanaan dasar mengInggeriskan pendidikan S & T di semua peringkat pendidikan di negara kita ini.

Hujahnya mudah sahaja: “bahasa tidak berperanan apa-apa dalam S & T; jadi apa salahnya kita mendidik anak-anak kita dengan S & T dalam bahasa Inggeris, sedangkan dengan itu juga pelajar kita dapat memahirkan dirinya dengan bahasa Inggeris”.

Hakikatnya, sejak kebelakangan ini banyak pihak di negara-negara maju yang ada pelbagai kaumnya semakin rancak membicarakan isu pendidikan S&T dalam bahasa-bahasa ibunda/peribumi terutamanya di peringkat rendah kerana para sarjana sudah ijmak menerima peranan bahasa ibunda/peribumi/nasional yang positif dalam pendidikan S & T.

Kegiatan ini begitu ketara berlaku di Amerika dengan masalah kaum Hispanik di Amerika Syarikat dan peribumi Amerika Selatan. Dalam hal ini pendirian MCA dan MIC mempertahankan penggunaan bahasa ibunda ahli-ahlinya dalam pendidikan S & T di sekolah Rendah masing-masing, dan dipersetujui kerajaan, memang wajar, walaupun masing-masingnya mungkin berhujah yang berbeza seperti satunya demi pemiliharaan kebudayaan masing-masing dan satu lagi demi politik.

Tetapi semua ini tentunya tidak diendahkan oleh para ahli UMNO! Mungkin sudah ada ahli atau orang UMNO yang mengatakan ” biarlah MCA dan MIC tak mahu bahasa Inggeris, biar dia tak maju; kita nak orang Melayu maju dan lebih maju daripada mereka!” Ketaksubannya dengan bahasa Inggeris yang dikaitkan dengan kemajuan orang Melayu amat luar biasa dan tiada siapa yang dapat mengubahnya melainkan apabila lahirnya Hang Jebat dengan cukup ramai di istananya.


Dongengan kelapan: S & T neutral sifatnya, khususnya tiada hubungannya dengan Islam dan Islam tiada hubungan dengan bahasa nasional selain daripada bahasa Arab.

Retorik tentang keneutralan S &T dilakukan sepanjang masa (dalam buku teks dan media massa). Dongennya pendapat ini telah lama terbukti kerana dalam dunia kefahaman ilmu (epitemologi), tidak neutralnya S & T sudah diterima umum sejak Kuhn dan para sarjana Islamis memberi hujah-hujah yang tidak dapat dipatahkan lagi itu sejak 1960-an lagi! Di Malaysia, hubungan Islam dengan bahasa Malayu memang terkenal tetapi dihakiskan dengan hebatnya dengan penubuhan universiti Islamnya dalam aliran Inggeris sejak 20 tahun dahulu, dan kini dengan pewujudan beberapa buah universiti swasta lain lagi yang dimiliki oleh kerajaan Malaysia sendiri dan diterajui oleh orang Islam tetapi sengaja tidak mahu menggunakan bahasa nasional.

Kepercayaan kepada dongengan inilah yang menjadikan sesiapa pun senyap atau pantas menyokong sahaja dasar penghakisan atau peniadaan sistem pendidikan aliran bahasa nasional masing-masing negara bawah angin dan mewujudkan atau mengukuhkan sistem pendidikan dalam aliran bahasa S & T semasa sahaja (bahasa asing atau bahasa negara maju yang lain!)


Dongengan kesembilan: Orang Malaysia, khususnya peribuminya, akan lebih ramai menguasai bahasa Inggeris dan sains dan teknolohi (S & T), malah boleh mengatasi bukan peribumi apabila S&T diajar dalam bahasa Inggeris atau sekolah aliran Inggeris diwujudkan.


Ini betul-betul dongengan ciptaan orang-orang yang lemah mantiknya/fikirannya. Kedongengan ini pun dibuktikan oleh Negara-Negara Membangun atau atau Negara Ketiga yang semuanya berpegang kuat kepada pendapat ini. Lihat sahaja negara-negara ini yang berpegang kepada fahaman atau dongengan ini, termasuklah beberapa buah negara jiran kita (Filipina dan Brunei) atau yang jauh sedikit, negara India, Pakistan….. dan senarainya agak panjang. Sejauh manalah lebih ramai ahli S & T dan/atau majunya negara-negara ini dalam S &T berbanding dengan negara kita atau negara jiran kita yang lain yang sistem pendidikan dalam bahasa nasional masing-masing?

Sebuah negara jiran kita, Singapura, yang menjadikan Inggeris sebagai bahasa rasmi dan bahasa pembangunannya seringlah dijadikan contoh sebaliknya kerana negara itu terkaya di rantau negara bawah angin ini. Ini mungkin harapan besar para pendokong dongengan ini. Tetapi sehingga kini, tahap kemajuan di Singapura itu pun tidak juga lebih baik pencapaian S & T-nya berbanding dengan negara lain yang mengamalkan sistem pendidikan berbahasa nasionalnya sendiri termasuklah Malaysia selama ini?

Apakah sumbangan S & T dari Singapura itu yang hebatnya, lebih-lebih kali kalau diambil kira bangsa peribuminya yang sama dengan bangsa peribumi Malaysia? Singapura kaya berbanding dengan negara-negara membangun lain bukan kerana S & T-nya.

Pendeknya, kaya wang tidak semestinya kaya S & T tetapi sebaliknya sentiasa benar! Bahasa Inggeris bukan bahasa penentu kekayaan S & T bagi sesuatu bangsa bukan Anglo-Saxon. Bahasa Inggeris sebagai bahasa penentu kemajuan S & T hanya dongeng semata-mata.


Dongengan kesepuluh: Rakyat Malaysia yang berbilang kaum itu lebih mudah berintegrasi apabila aliran Inggeris diwujudkan semula sebagaimana kononnya yang berlaku dahulu.

Ini pun satu nostalgia tidak berasas dan perasaan ego dan berpusatkan diri bagi orang-orang yang hidup sejak zaman sistem pendidikan Kebangsaan Malaysia.

Andaiannya, orang beriteraksi antara kaum di Malaysia ini lebih mudah berlaku dalam bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Anggapan lainnya, kaum-kaum di Malaysia ini lebih banyak peluang berinteraksi menerusi sekolah beraliran Inggeris. Apa buktinya? Pelajar-pelajar Malaysia kini sebenarnya jauh lebih ramai dan lebih mudah berinteraksi antara kaum berbanding dengan zaman sekolah aliran Inggeris dahulu.

Cuma mereka menggunakan bahasa Melayu. Memang rata-rata mereka lebih selesa berinteraksi dalam bahasa Melayu sahaja. Apa salahnya? Ini ciri-ciri negara maju. Di negara maju semua rakyatnya berkomunikasi sesama mereka rata-rata dalam bahasa mereka sahaja. Kenapa hendak rakyat Malaysia berinteraksi dalam bahasa Inggeris?

Model negara maju manakah yang rakyatnya rata-rata berinteraksi dalam bahasa asing (bukan bahasa nasionalnya)? Hakikatnya kelemahan peribumi Malaysia dalam sekolah-sekolah aliran Inggeris dahulu amatlah ketara, dan hanya beberapa kerat sahaja peribumi yang berjaya lama berada di sekolah aliran Inggeris itu. Ini menjadi amatlah sedikit peluang pelajar berinteraksi antara kaum. Pelajar sekolah Malaysia di bawah sistem pendidikan peribuminya ternyata membuka peluang bersaling tindak yang jauh lebih luas dan hebat antara pelbagai kaum kerana ramainya peribumi Malaysia menjejak ke bangku sekolah lebih lama hingga ke universiti.


Nota: Tulisan ini termuat pertama kali di ASASAINS, warkah Berita ASASI, bil. 2/1996 & 1/1997.

22 Mac 2009
04.30 petang
Kampung Pinang, Kamunting, Perak Darul Ridzuan


MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MENGUBATI


Akhir-akhir ini, kes-kes penyakit diakibatkan oleh gigitan serangga seperti Chikungunya, Denggi, dan lain-lain kerap benar menjadi bebelan pembaca berita di TV3 (naik meluat aku).

Atas semangat peka & iltizam terhadap isu semasa, Guru Tadika memulakan bicara pagi di kelas dengan isu tersebut.

Sin Chan ditanya oleh gurunya tentang cara-cara mengelak penyakit akibat gigitan serangga.


Guru : Bagaimana kita boleh mengelak penyakit yang disebabkan oleh gigitan serangga?

Sin Chan : Jangan kena gigit serangga.22 Mac 2009
04.26 petang
Kampung Pinang, Kamunting, Perak Darul Ridzuan


Isu akidah merupakan isu pokok ummat Islam. Arus pemikiran dari Tamadun Barat yang begitu dominan di dunia hari ini telah membentuk satu kerangka berfikir yang bersifat empirik, logik, relatif, ratio-analitik, reduksionik dan matematikal. Dengan tidak menafikan beberapa kebaikan daripada budaya fikir Barat, penulis (Peminggir Kota) merasakan Ummat Islam perlu lebih berhati-hati, berbudaya mengkaji & kritikal terhadap apa-apa yang datang dari Tradisi Barat ataupun yang ‘didakwa’ datang dari Tradisi Islam.

Dewasa ini, banyak pihak yang begitu berani & terbuka mempersoalkan akidah Islam & pensyariatannya (merangkum aspek Tauhid, Ibadah & pengamalan ritual). Malah, pelbagai kaedah dipraktiskan bagi merancu dan mengelirukan ummat termasuk menggunakan nama ‘Allah’ bagi Tuhan Orang Kristian. Lebih malang lagi, ‘kegelongan’ ini membarah dengan kenyataan beberapa figure dan pemimpin beragama Islam di Malaysia yang tanpa berfikir panjang mengeluarkan kenyataan yang penulis anggap umpama ‘Siti Nurhaliza bersuara Donald Duck’. Begitu simplistik! (isu ini bakal dibicarakan lanjut dalam kesempatan akan datang)

Dalam kalangan ummat Islam di Malaysia pula, terdapat pihak tertentu yang menolak tradisi-tradisi keilmuwan Islam yang sebenarnya sudah establish & tidak bercanggah dengan Ajaran Islam, malah dipelopori & diterima pakai oleh Ijmak Ulama besar dunia Islam. Sebagai contoh, ada pihak yang menolak malah mengkafirkan golongan yang mengajar & belajar Ilmu Sifat 20 kerana didakwa mempunyai akar falsafah & logik Yunani. Kelompok ini, pada hemat penulis, muncul disebabkan terpisahnya meraka daripada tradisi & budaya ilmu Islam yang telah terbina kukuh sejak dahulu lagi.(pandangan ini juga dipersetujui oleh Dr Farid Shahran- seorang pemikir muda yg kini berkhidmat di UIAM)

Namun, dalam kesempatan ini, hanya satu bentuk pemikiran sahaja yang bakal penulis sentuh secara ringkas dalam bentuk cerita iaitu pemikiran atheis (tidak percaya kewujudan Tuhan). Guna logik akal saja, tak perlu dalil naqli (wahyu- al-Quran & Hadis) pun dah boleh patahkan hujah kelompok ini. Budak Tadika pun boleh fikir. Tu pun ada yg menolak Ilmu logik Islam (contoh- Ilmu Sifat 20). Pelik..pelik…pelik..
Kisah seorang Cikgu Atheis dgn anak murid Tadikanya


Ada seorang cikgu tadika yang tak percaya wujudnya Tuhan. Dia pun berfikir bagaimana hendak mempengaruhi kanak-kanak di tadika tersebut supaya tak percaya wujudnya Tuhan. Tiba-tiba, dia mendapat satu akal...

Guru tadika : Anak-anak, nampak tak pen ini?

Murid-murid : Nampak cikgu.

Guru tadika : Pen ada kan?

Murid-murid : Ada cikgu.


Kemudian guru tadika tadi memasukkan pen itu ke dalam poket dia dan kemudian bertanya lagi..

Guru tadika : Anak-anak,nampak tak pen?

Murid-murid : tak nampak cikgu.

Guru tadika : pen ada tak?

Murid-murid : tak ada cikgu.

Guru tadika : Anak-anak nampak Tuhan tak?

Murid-murid : tak nampak cikgu.

Guru tadika : Tuhan ada tak?

Murid-murid : tak ada cikgu.

Guru tadika itu sangat gembira kerana tujuannya untuk mempengaruhi kanak-kanak itu berjaya.

Tetapi.. dalam kumpulan kanak-kanak itu ada seorang budak yang pintar yang bernama Amin lalu dia pun mengangkat tangan...

Amin : Cikgu, boleh saya cakap sesuatu?

Guru tadika : Boleh,mari ke depan.

Amin : Kawan-kawan nampak cikgu tak?

Murid-murid : nampak.

Amin : cikgu ada tak?

Murid-murid : ada.

Amin : Kawan-kawan nampak otak cikgu tak?

Murid-murid : tak nampak.

Amin : cikgu ada otak tak?

Murid-murid : tak ada.


:)
“Lu pikir la sendiri” )


22 Mac 2009
04.05 petang
Kampung Pinang, Kamunting, Perak Darul Ridzuan

MANTAPKAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS? @
USAHAKAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SAINS & MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS?
KISAH 1

Miss Ann seorang cikgu perempuan yang mengajar Bahasa Inggeris untuk tahun1. Dia bagi assignment kat murid-murid suruh cari 3 ayat Inggeris dan kemukakan pada hari Isnin nanti.

Ketika dalam perjalan pulang, Amin salah seorang anak murid cikgu itu ternampak sepasang suami isteri keluar dari kereta dan sedang menjerit pada satu sama lain. Dia terdengar lelaki tu menjerit "Shut up you !!". Apabila sampai di rumah dia bertanya kepada bapanya, "shut up you" tu Bahasa Inggeris ke? Bapa dia jawab, iye. Dapat dah satu perkataan, kata Amin di dalam hati.

Lepas mandi dan makan, dia tengok tv cerita Superman. Masa superman nak terbang dia kata "Superman !!!" dia tanya bapa dia lagi, Superman tu Bahasa Inggeris dan bapa dia kata yes. Dua perkataan dah, kata budak itu.

Lepas tengok tv, dia ke perpustakaan, dia ternampak ada seorang lelaki dan seorang perempuan sedang bertengkar berebut buku. Perempuan itu kata "Ladies first" balik rumah dia tanya lagi dan bapa dia kata itu pun Bahasa Inggeris. Ah, lega nya kata budak itu.

Hari Isnin dia ke sekolah, cikgu tanya dia tentang perkataan baru.

Cikgu: OK boy, did you get the words?

Budak: Yes, teacher.

Cikgu: Good, what is your first word?

Budak: Shut up you !!!

Cikgu: What did you say? Are you mad? Who do you think you are?

Budak: Superman !!!

Cikgu: Bloody fool! Get out from this class

Budak: Ladies First22 Mac 2009
04.03 petang
Kampung Pinang, Kamunting, Perak Darul Ridzuan

Anak beruk di kayu rendang,
Meniti turun ke tepi paya;
Hodoh buruk di mata orang,
Cantik manis di mata saya.

Buah di ladang bawa ke kota,
Dibeli Cina bawa ke ladang;
Sampah di orang intan di kita,
Hati tak sama mata memandang.

Jual talam belikan dulang,
lain dulang lain rupanya;
apa dihairan pandangan orang,
lain orang lain matanya.22 Mac 2009
11.31 malam
Kampung Pinang, Kamunting, Perak Darul Ridzuan

“ Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada kalangan lelaki mahupun perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa & bersuku-suku, adalah untuk kamu saling mengenal”
(al-Quran : Al-Hujurat; ayat 13)


Pada suatu pagi, di dalam sebuah tren LRT STAR (aliran Kelana Jaya), ada dua orang budak sekolah rendah; lelaki & perempuan duduk bersebelahan. Tiba-tiba, si budak perempuan bertanya kepada budak lelaki ni (maka bermulalah konversasi mereka)


Budak perempuan : saya Pei Ing. Nama sapa?

Budak lelaki pun mengeluarkan telefon bimbitnya, lalu menaip jawapan kepada persoalan tersebut & ditunjukkan kepada budak perempuan itu.

Budak perempuan : oh, Ahmad. Nak pergi mana?

Sekali lagi budak lelaki itu menjawab soalan yang diajukan dengan kaedah yang sama.

Budak perempuan : oh, Cheras. Awak tak leh (tak boleh) cakap ka?

Tiba-tiba telefon bimbit budak lelaki itu bordering*....

Budak lelaki : hello, hai atuk…..bla,bla,bla…

Datuk si budak lelaki ni telefon…

*(kejadian ini mungkin berlaku pada akhir tahun 90-an memandangkan pada zaman pasca-millenium ini, jarang benar kedengaran telefon bimbit berdering seperti bunyi ring..ring..ring melainkan dengan nada dering lagu-lagu hit arus perdana seperti “..wo o, kamu ketahuan, pacaran lagi dengan si dia…” & sebagainya)


Berkenalan (ta`aruf) merupakan antara aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia bukan hanya berta`aruf dengan sesama manusia sahaja, tapi juga dengan makhluk lain, malah dengan Khaliq (Yang Maha Pencipta). Juga, ta`aruf bukan semestinya dengan cara konvesional, malah boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Jadilah lebih kreatif!

Penulis cuba membayangkan bagaimana keadaannya sekiranya manusia tidak mengambil inisiatif untuk ‘mengenal’:- mengenal manusia, benda, pelajaran, alam, dan sebagainya. Rasanya, tidak ber’makna’ hidup ini.
Entahlah, cuba kalian fikirkan, sekiranya tiada perasaan ingin tahu, dalam erti kata lain ingin mengenali, apa sebenarnya yang akan kita tahu dan akan kita kenal?

Apa tujuan tahu atau kenal ‘sesuatu’?

Tujuannya untuk kita mengakui ‘sesuatu’ itu sesuai dengan pengenalan kita terhadapnya. (pengenalan-pengakuan : menurut Prof. Syed M. Naquib Al-Attas – seorang tokoh pemikir Islam, konsep ini merujuk kepada Faham Adab dalam Islam)

Sebagai contoh :

sekeping roti dihidangkan di hadapan orang lapar. Roti ini adalah untuk dimakan (sesuai dengan nama, zat dan sifatnya sebagai roti). Bagi seorang lapar yang mengenal roti, sudah pasti dia tidak teragak-agak untuk makan roti tersebut.

Penerangan :
1. Aspek ‘pengenalan’ – tahu Roti mempunyai zat, sifat, & fungsi yang tersendiri
samada secara sedar mahupun tidak.

2. aspek ‘pengakuan’ - perbuatan makan roti itu.

3. Sudah pasti orang lapar perlu kenal roti itu sebagai roti sebelum dia makan roti.

4. Maka, daripada ‘pengenalan’ orang lapar kepada roti, dia bertindak ‘mengakui’
roti itu sebagai roti (yang fungsinya untuk dimakan) dengan cara makan roti itu.

5. Sekiranya orang lapar tahu & kenal roti (ada aspek pengenalan) tapi tidak makan roti itu (tiada aspek pengakuan) sudah pasti dia akan kelaparan.

6. Menurut Faham Adab, orang lapar tidak beradab kepada roti (kerana tidak dimakan), juga kepada perutnya yang lapar (kerana tidak makan).

7. Faham Adab ini boleh diaplikasikan kepada semua perkara :- diri, ibu bapa, guru, kawan-kawan, alam, benda, Nabi, Tuhan dan sebagainya.

8. PENGENALAN itu ILMU, PENGAKUAN itu AMAL


Kesimpulannya, pengenalan perlu melalui proses berkenalan (samada secara sedar atau tidak). Seterusnya, diikuti dengan pengakuan (pengamalan). Adab perlu difahami dalam konteksnya yang sebenar dengan tidak menyempitkannya kepada pengamalan budaya lemah-lembut & berbudi bahasa semata (seperti yang difahami umum kini).

Mereka yang mengenal sesuatu tetapi tidak mengakuinya dianggap tidak beradab atau biadab, begitu juga dengan mereka yang mengakui sesuatu tetapi tidak mengenal apa yang mereka akui juga dikira sebagai biadab.

Hakikatnya, tugas kekhalifahan manusia di dunia ini adalah untuk memanifestasikan pengenalan & pengakuan makhluk (ciptaan) kepada khaliq (penciptanya) nya. Bukankah kita telah mengenali dan mengakui Allah sebagai Tuhan ketika di alam roh (sebelum dihidupkan di dunia);

Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam daripada sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), “bukankah Aku ini Tuhan kalian semua?” mereka menjawab, “benar, kami bersaksi” (bahawa Engkau betul-betul Tuhan kami)
(Al-Quran : Surah Al-A`raf; ayat 172)


Buat akhirnya, hayati 2 premis di bawah ini :
1) Ilmu tanpa amal ibarat pohon tidak berbuah,
2) Amal tanpa Ilmu ibarat buah tidak berpohon (buah plastik agaknya)

22 Mac 2009
11.25 malam
Kampung Pinang, Kamunting, Perak Darul Ridzuan

MKRdezign

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Borang Maklumat Hubungan

Nama

E-mel *

Mesej *

Copyright � 2011 peminggirkota. Dikuasakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget