Halloween Costume ideas 2015
MPS

National Seminar on Islamic Educational Thought in the Malay World: Reclaiming the Conversation

       
Sebarang transformasi sosial dalam masyarakat memerlukan seorang aktor yang berpengaruh, berkesan,  kritis, kreatif dan berani. Pemikiran atau idea baru tidak tumbuh dan bercambah dalam satu vakum.  Faktor sosial, politik dan ekonomi adalah penyumbang yang signifikan dalam pertumbuhan idea-idea baru.  Dalam kontek ini Dunia Melayu tidak sunyi dari ketokohan aktor - pemikir.

Tahukah anda bahawa:

 • Bahasa Melayu dan tulisan jawi berkembang atas inisiatif Sh Daud al-Fatani?
 • Pendidikan tasawwuf yang dipelopori oleh Sh Abd al-Samad al-Palembani adalah satu komponen penting kurikulum pendidikan Islam masa lalu?
 • Dunia Melayu mempunyai pakar sosiologi dan etnografinya sendiri pada kurun ke-19?
 • Apakah yang tersirat disebalik novel Faridah Hanum karya Sayid Sheykh Al-Hadi?
 • Sumbangan Mahmud Yunus dalam Pendidikan Islam selain daripada Tafsir al-Qur’annya?
 • Dunia Melayu telah pun memiliki “Chomsky”nya dalam teori belajar bahasa – antara komunikasi dan nahu?
 • Imam Zarkasyi berfikiran jauh dengan melahirkan teori hubungan kegiatan kokurikulum dan pembentukan syakhsiyah?
 • Pendita Za’ba amat khuatir tentang kemiskinan ilmu melebihi kemiskinan material orang Melayu, dan berjuang untuk pendidikan bersepadu dan universiti Islam pada tahun 1930an lagi?
 • Dalam usaha untuk memodenkan pondok, Tok Kenali memperkenalkan Bahasa Inggeris?
 • HAMKA giat memperjuangkan kepentingan akal dan falsafah sebagai asas intelektual Agama Islam sehingga dilabel Kaum Muda?
 • Harun Nasution mengubah haluan kurikulum Institut Agama Islam Negeri dengan memugar kepentingan falsafah dan rasional?

Jika anda tidak mengetahui perkara-perkara ini, bermakna anda sudah terputus daripada wacana tradisi intelektual Islam Dunia Melayu.  Justeru itu, memugar wacana ini amat penting bagi survival dan kebangkitan umat dan Seminar ini akan membantu anda menyambung semula kesinambungan tradisi intelektual kita, insha’Allah

Topik dan Pembentang


Sheikh Daud Al-Fatani:
Kitab Jawi dan Perkembangan Bahasa Melayu
Jawi Textbooks and the Development of the Malay Language
Dr Ibrahem Narongraksakhet , PSU, Thailand

Shaykh ‘Abdu’s-Samad Al-Palembani:
Konsep Pendidikan Islam dan hubungannya dengan Pembentukan Syakhsiah Bersepadu
The Islamic Concept of Education in Relation to Developing the Integrated Personality
Ust Uthman el-Muhammady, ISTAC, Malaysia

Munshi Abdullah:
Pengkritik  Awal  Masyarakat dan Budaya Melayu
An Early Critic of Malay Society and Culture
Prof Dr Rosnani Hashim IIUM Malaysia

Sayid Syekh Al-Hadi:
Pembaharuan Pendidikan Islam di Malaya
Reform of Islamic Education in Malaya
Prof Madya Dr Ibrahim Abu Bakar, UKM, Malaysia

;Mahmud Yunus:
Pengajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum
Islamic Religious Instruction in the Public School
Yety Rochwulaningsih, U Diponegoro, Indonesia

Imam Zarkasyi:
Pembaharuan Pesantren Tradisional di Indonesia
Reform of the Traditional Pesantren in Indonesia
Dr Hamid Fahmy Zarkashi, Darussalam Institute of Islam Studies, Gontor, Indonesia

Pendeta Za’ba:
Pendidikan untuk Pencerahan di Malaya
Education for Enlightenment in Malaya
Prof Dr Adnan Nawang, UPSI, Malaysia

Tok Kenali:
Pemodenan Pondok di Kelantan
Modernization of the Pondok in Kelantan
Dr Wan Mazwati Wan Yusoff, IIUM, Malaysia

Hamka:
Intelektualisme dan Transformasi Sosial Alam Melayu
Intellectualism and Social Transformation of the Malay World
Prof Dr Mohd Redzuan Othman, UM, Malaysia

Harun Nasution:
Pembaharuan Pendidikan Islam Tinggi di Indonesia
The Reform o f Higher Islamic Studies in Indonesia
A. Fatah Syukur, IAIN Walisongo, Kudus Indonesia.
http://www.iium.edu.my/ietim/

Catat Ulasan

MKRdezign

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Borang Maklumat Hubungan

Nama

E-mel *

Mesej *

Copyright � 2011 peminggirkota. Dikuasakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget